U organizaciji Medjunarodnog muzickog centra MAESTRO INTERNATIONAL, reprezentativnog udruzenja u kulturi dana 31.10.2016. u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti odrzan je PANEL – AFIRMACIJA MUZICKOG STVARALASTVA SRBIJE sa ucesnicima: ZORAN HRISTIC, DIMITRIJE GOLEMOVIC, BOJAN SUDJIC,BORA DUGIC i VLADIMIR GRAIC